ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ. ΑΝΟΡΘΟΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΜΗ...

Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2010

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ...

Στους νέους «καλλικρατικούς» δήμους θα μεταφερθεί εργατικό δυναμικό και από τις κρατικές περιφέρειες. Χθες, το υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε σχετική εγκύκλιο για τις μετατάξεις των υπαλλήλων των ΤΥΔΚ (Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και Κοινοτήτων). Σύμφωνα με την εγκύκλιο, το μόνιμο προσωπικό και το...
προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των καταργούμενων ΤΥΔΚ των κρατικών περιφερειών που κατέχει οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις κλάδων ή ειδικοτήτων τεχνικού ή γεωτεχνικού προσωπικού μετατάσσεται σε υφιστάμενες ή ιδρυόμενες τεχνικές υπηρεσίες των δήμων της έδρας του αντίστοιχου νομού ή σε άλλους δήμους όπου λειτουργούσαν οι καταργούμενες ΤΥΔΚ. Εξαίρεση αποτελεί το προσωπικό της ΤΥΔΚ της Κρατικής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το οποίο μετατάσσεται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Επιπρόσθετα, διευκρινίζεται ότι οι μηχανικοί που υπηρετούν στις ΤΥΔΚ των υφιστάμενων περιφερειών και μετατάσσονται εξακολουθούν να επιβλέπουν και να φέρουν την ευθύνη της παρακολούθησης όλων των έργων που τους έχουν ανατεθεί. Οσοι υπάλληλοι έχουν κύρια τοποθέτηση στις ΤΥΔΚ και τους έχουν ανατεθεί παράλληλα καθήκοντα σε άλλη Διεύθυνση της περιφέρειας εμπίπτουν και αυτοί στην υποχρέωση μετάταξης, αφού προηγουμένως γίνει άρση των παράλληλων καθηκόντων. Για κάθε μετάταξη εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του γενικού γραμματέα της κρατικής περιφέρειας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από 01/01/2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου